Usługi

Nieruchomości i Inwestycje budowlane

Nieruchomości i inwestycje budowlane # obsługa prawna inwestycji # obsługa prawna deweloperów # obsługa prawna funduszy inwestorów

Adwokaci i Radcowie Prawni z Naszej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych prowadzą kompleksową obsługę podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym poczynając od przygotowania do nabycia nieruchomości przez pracę projektowe, pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie wykonania inwestycji, rozliczenia pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. 

Na zlecenie Naszych Klientów między innymi analizujemy stany prawne nieruchomości, przygotowujemy projekty umów, w tym umów nabycia nieruchomości.

Współpracujemy z Kancelariami Notarialnymi, Doradztwa Podatkowego. Reprezentujemy Naszych Klientów w  n e g o c j a c j a c h związanych z nabyciem nieruchomości, wyborem Biura projektowego, Nadzoru budowlanego, czy poszczególnych wykonawców, w tym tzw. generalnego wykonawcy, podwykonawców.

Świadczymy obsługę prawną w procedurach administracyjnych, w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, prawa budowlanego, a także reprezentację w postępowaniach administracyjnych, czy sądowoadministracyjnych, w tym przed wszystkimi Sadami, w tym Wojewódzkimi Sadami Administracyjnymi, Naczelnym Sadem Administracyjnym.

Współpracujemy z profesjonalnymi Kancelariami Podatkowymi, Księgowymi, Biurami Rachunkowymi, specjalistami z Branży budowlanej, w tym inżynierami, projektantami, branżowcami, konstruktorami, Architektami, itp.

Przygotowujemy projekty umów na realizację inwestycji, projekty umów związanych z realizacją inwestycji, porozumień pomiędzy wspólnikami, w tym projkety umów o generalne wykonawstwo inwestycji, o prace projektowe, umowy dzieło, umowy o roboty budowlane, w tym umowy z generalnymi wykonawcami, czy poszczególnymi podwykonawcami, umowy na nadzór budowalny, kierowanie robotami budowlanymi. Mamy doświadczenie w pomocy prawnej, czy sporach sądowych, na tle tzw. umów o roboty budowlane, umów deweloperskich, w tym również reprezentujemy Naszych Klientów w negocjacjach poprzedzających zawarcie w/w umów, czy poprzedzających spory sądowe na tle w/w zagadnień prawa budowlanego.

Posiadamy doświadczenie, i współpracujemy ze specjalistami w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych (budowa fabryk, projektowanie / budowa nieruchomości komercyjnych, projektowanie budowa nieruchomości handlowych średnio i wielkopowierzchniowych, projektowanie, budowa, komercjalizacja biurowców, itp.).

W ramach prowadzonych przedsięwzięć zdobyliśmy doświadczenie w przedmiocie pozyskiwania dotacji unijnych, innych form finansowania, w tym pozyskania preferencyjnych kredytów bankowych (w tym między innymi pożyczka Jeremie), inne. Pomagamy w przygotowaniu projektów umów związanych z finansowaniem inwestycji budowlanych, w tym aby korespondowały z nimi umowy o roboty budowlane, itp.

Posiadamy doświadczenie w reprezentacji Naszych Klientów w sporach oraz w procesach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w tym w spotach pomiędzy inwestorami a wykonawcami, sporach z podwykonawcami robót budowlanych, projektantami (błędy projektowe) oraz ubezpieczycielami w/w podmiotów.

Opracowujemy profesjonalne projekty umów, w tym np. umów najmu, umów dzierżawy.

Doradzamy i reprezentujemy w trakcie procesów komercjalizacji obiektów handlowych, biurowych, hotelowych.

Stale współpracujemy ze specjalistami z tych dziedzin, zajmującymi się np. tylko komercjalizacją, w tym największych inwestycji w regionie.

Przygotowujemy, opracowujemy projekty umów sprzedaży nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych. Prowadzimy stałą obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych.

Zapraszamy do współpracy

Zobacz również

Prawo cywilne

Prawo rodzinne

Prawo gospodarcze - Kancelaria Prawa Gospodarczego

Rejestracja spółki Szczecin, Gorzów, Poznań, Polska

Prawo budowlane Szczecin