Nasz zespół

Nasza Kancelaria dysponuje kilkunastoosobowym zespołem prawników

 

 

radca prawny Jakub Weglęwski

Jakub Weglęwski

radca prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Jakuba Węglewskiego zapewnia wszechstronne doradztwo i obsługę prawną z różnorodnych dyscyplin legislacyjnych. Kancelaria współpracuje z mającymi doświadczenie radcami prawnymi oraz adwokatami i gwarantuje rozległą paletę usług indywidualnych i biznesowych klientów,  dopasowanych do wygórowanych wymagań. Kancelaria gwarantuje przejrzyste zasady współpracy z profesjonalnym podejściem do powierzonych spraw i najwyższą jakością świadczonych usług.

radca prawny Martyna Mordas

Martyna Mordas

radca prawny

Odbywała aplikacje radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa. Współpracuje z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem.

Specjalizuje się między innymi w prawie pracy, prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw między innymi z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, w sprawach cywilnych i rodzinnych, rozliczenia konkubinatu, zniesienia współwłasności, immisji, postępowania administracyjnego.

Dodatkowo biegle włada językiem angielskim.

adwokat Krzysztof Tumielewicz

Krzysztof Tumielewicz

adwokat

Adwokat od 2009 r. Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Wcześniej Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa 2000/2005. W tzw. międzyczasie odbył między innymi staż w Kancelarii Prezydenta RP 2004, Prokuraturze Rejonowej w Szczecinie / 2006, Sądzie Okręgowym. Pracował również pełniąć obowiązki asystenta sędziego w Wydziale Karnym Odwoławczym 2005/2006.

Aplikacja Adwokacka ukończona złożeniem egzaminu adwokackiego z wynikiem bardzo dobrym 2006/2009.

W skład obecnie już 12 osobowego zespołu prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej wchodzą adwokaci (5), aplikanci adwokaccy (5), aplikanci radcowscy (1). Stale współpracujemy z prawnikami i studentami Wydziału Prawa. Prowadzimy stałą obsługę prawną zarówno podmiotów gospodarczych, jak również Klientów indywidualnych.

Kompleksowo obsługujemy przedsięwzięcia związane z inwestycjami budowalnymi (w tym budowa biurowców, hoteli czy wielkopowierzchniowych centrów handlowych).

Specjalizujemy się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, stałej obsłudze spółek prawa handlowego.

Adwokat Krzysztof Tumielewicz pracuje od ponad 14 lat w zawodzie prawniczym. Interesuje się prawem karnym, karnoskarbowym, a także prawem gospodarczym, i odszkodowaniami (specjalizacja: wypadki drogowe, błędy w sztuce medycznej). Pod moim stałym Patronatem pozostaje kilku aplikantów adwokackich Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Trzech z nich zdało już egzaminy adwokackie z wynikiem bardzo dobrym (obecnie wchodzi w skład zespołu Naszej Kancelarii). W tym roku do egzaminu adwokackiego podchodzi kolejnych dwóch aplikantów adwokackich.

Adwokat Krzysztof Tumielewicz został wybrany przez Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej Sędzią Sądu Dyscyplinarnego Szczecińskiej Izby Adwokackiej na kadencję 2016-2020.

 

 

adwokat Maria Tumielewicz

Maria Tumielewicz

adwokat

Adwokat Maria Tumielewicz ukończyła w 2009 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbyła 3-letnią aplikację adwokacką pod patronatem adwokatów: Dariusza Jana Babskiego, Marka Baranowicza oraz Jerzego Konwisarza, a także współpracując z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem, zdobywając wszechstronne doświadczenie zawodowe.

Adwokat Maria Tumielewicza w 2013 r. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Od tego czasu prowadzi własną Kancelarię Adwokacką. Pod jej Patronatem pozostaje obecnie dwóch aplikantów adwokackich.

Adwokat Maria Tumielewicz specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, a także prawie karnym. Posiada duże doświadczenie w sprawach z zakresu między innymi: podziału majątku wspólnego, działu spadku czy rozliczenia konkubinatu.

 

adwokat Ewa Biernacka-Buksza

Ewa Biernacka-Buksza

adwokat

Ewa Biernacka – Buksza - Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2017 r. wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Z Kancelarią adwokata Krzysztofa Tumielewicza związana od lipca 2012 r. Posiada doświadczenie z zakresu obsługi korporacyjnej przedsiębiorców, negocjowania i opracowywania umów prawa cywilnego i handlowego. W ramach Kancelarii Adwokackiej prowadzą kompleksową obsługę podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym poczynając od przygotowania do nabycia nieruchomości, przez pracę projektowe (przygotowanie projektów umów), pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie pod względem prawnym wykonania inwestycji, rozliczenia pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. W kręgu jej zainteresowań pozostają również zagadnienia z prawa karnego, gospodarczego oraz handlowego. Zapewnia rzetelną reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji publicznej, jak również w toku negocjacji z kontrahentami. 

adwokat Alicja Krzyśko-Makulska

Alicja Krzyśko-Makulska

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Odbywała aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza, z którym współpracę rozpoczęła w 2013 roku, będąc jeszcze na studiach prawniczych. W 2018 roku z wynikiem pozytywnym zdała egzamin adwokacki. Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego, rodzinnego i spadkowego, w szczególności dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko mieniu oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, sprawach rozwodowych, o alimenty, władzę rodzicielską i kontakty, o zachowek. Interesuje się również prawem medycznym, reprezentując pokrzywdzonych w sprawach dotyczących błędów lekarskich.

adwokat Konrad Rydzewski

Konrad Rydzewski

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Biegle włada językiem angielskim. Posiada bogate doświadczenie z zakresu spraw odszkodowawczych, egzekucyjnych oraz spraw związanych z zatrzymaniem prawa jazdy. Prowadzi bloga z zakresu odszkodowań. Obecnie w bieżącej obsłudze prowadzi kilkadziesiąt spraw przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym.

adwokat Marta Kowalińska

Marta Kowalińska

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Oferuje profesjonalną pomoc w szczególności w postępowaniach karnych, cywilnych, dyscyplinarnych dotyczących odpowiedzialności lekarskiej, dentystycznej, ratowników medycznych i innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, zagadnień z zakresu zgody pacjenta, błędów lekarskich, zatrudnienia w podmiotach medycznych, refundacji, kontraktów, klauzuli opt-out.  Nadto posiada doświadczenie w postępowaniach związanych z przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i pomocy prawnej w zakresie ugodowego, konsensualnego zakończenia sporów.

adwokat Sandra Wylegała

Sandra Wylegała

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Współpracę z Kancelarią Adwokata Krzysztof Tumielewicza rozpoczęła w trakcie studiów prawniczych na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie. Interesuje się w szczególności prawem rodzinnym, w tym alimentami – dochodzeniem świadczeń, ich egzekucją oraz niealimentacją, a także władzą rodzicielską i kontaktami z małoletnimi dziećmi, sprawami rozwodowymi i majątkowymi małżonków. Ponadto prowadzi sprawy z zakresu prawa konsumentów oraz upadłości.

aplikant adwokacki Ilona Pawlikowska

Ilona Pawlikowska

aplikant adwokacki

Ilona Palikowska jest aplikantką adwokacką Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Obecnie na trzecim roku aplikacji adwokackiej - objęta patronatem przez adwokata Krzysztofa Tumielewicza. Studia ukończyła na WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego - co warte podkreślenia, co roku otrzymywała stypendium naukowe. W czasie studiów aktywnie pogłębiała doświadczenie pracując w kancelariach adwokackich.

W głównym spektrum zainteresowań prawnych są: prawo karne, rodzinne oraz cywilne. Cechuje się zaangażowaniem w sprawy Klientów, ma opinię dociekliwej oraz bardzo ambitnej.

aplikant adwokacki Aleksandra Borowy

Aleksandra Borowy

aplikant adwokacki

mgr Aleksandra Borowy. Aplikant adwokacki II roku. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Prawa. Aplikacje adwokacką odbywa pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym gospodarczym, obronach w sprawach karnych. Angażuje się również w obsługi prawne, prawo gospodarcze, prawo handlowe.

aplikant adwokacki Aleksandra Rębacz

Aleksandra Rębacz

aplikant adwokacki

Aplikant Adwokacki Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Magister Prawa. Z kancelarią Adwokacką Tumielewicz związana od II roku Studiów Prawniczych. Zdolny, ambitny i bardzo pracowity prawnik. Laureatka stypendium Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za osiągnięcia naukowe. Tematem realizowanej przez nią pracy magisterskiej była „Specyfika ochrony konsumenta na rynku nieruchomości”. Prawo cywilne, prawo gospodarcze. Interesuje się szeroko pojmowaną ochroną praw konsumenta (m.in. tzw. misselling), prawem nieruchomości (m.in. analiza umów deweloperskich) oraz prawem handlowym. W pracy zajmuje się głównie sprawami cywilnymi, w tym m.in. sprawami o zapłatę, zadośćuczynienie, zasiedzenie oraz sprawami karnymi, które płyną z DNA Kancelarii. Jesteśmy dumni z osiągnięć Pani Mecenas, która własną ciężką pracą osiąga kolejne cele.

prawnik Dominika Tumielewicz

Dominika Tumielewicz

prawnik

Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Interesuje się prawem gospodarczym, cywilnym, obrotem nieruchomościami. Posiada doświadczenie w pracy w Kancelarii Notarialnej. Obecnie współpracuje z Kancelarią, w zakresie obsługi Klientów biznesowych, w tym w zwiazku z obsługą sieci handlowych wielkopowierzchniowymi, w tym między innymi w zakresie komercjalizacji nieruchomości handlowych. Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

Asystent adwokata  Aleksandra Kowalonek

Aleksandra Kowalonek

Asystent adwokata

Asystent adwokata

Asystent adwokata  Kinga Krasuska

Kinga Krasuska

Asystent adwokata

Aysystent adwokata