Usługi

Prawo budowlane Szczecin

Prawo budowlane Szczecin

Prawie 20 lat doświadczenia w prawie budowlanym. Kompleksowa obsługa prawna znaczących inwestycji budowlanych w regionie, w tym Szczecinie – np. budowa Grand Focus Szczecin - https://immobile.com.pl/aktualnosci/najnowszy-hotel-sieci-focus-i-pierwszy-pod-luksusowa-marka-grand-focus-hotel-szczecin-zaprasza

dawny Hotel Piasthttps://gs24.pl/wyglada-na-to-ze-tym-razem-cos-sie-ruszylo-w-sprawie-hotelu-piast-w-szczecinie/ar/c1-17889783

Stara Drukarnia Szczecinhttps://www.whitemad.pl/renowacja-starej-drukarni-w-szczecinie-zabytkowy-budynek-bedzie-lsnil-jak-dawniej/

Gorzowie Wlkp

W tym kompleksowa pomoc prawna przy budowie trzech obiektów wielkopowierzchniowych z grupy Intermarche

Świnoujście, pomoc prawna dla wykonawców budowalnych przy budowie apartamentowców, w tym m.in. https://greeneriparkswinoujscie.pl/


Zapewniamy:

optymalne rozwiązania prawne, znane z góry, jasne zasady rozliczeń, preferowane wedle faktycznie poświęconego czasu pracy, wedle stawki godzinowej od 250 zł netto

Pomożemy w zakresie między innymi:

przygotowywania projektów umów o roboty budowlane oraz innych umów zawieranych w procesie budowlanym, w tym umów o prace projektowe z architektami, umów o

nadzór inwestorski, umów o zastępstwo inwestycyjne;

bieżącej stałej pomocy prawnej w przeprowadzeniu całego kompleksowego procesu budowlanego – jak np. w przypadku budowy najlepszego Hotelu w Szczecinie, z polskiej sieci hotelowej Focus, gdzie Nasza Kancelaria Adwokacka – adwokat Krzysztof Tumielewicz z zespołem, wyszukał nieruchomość, obsłużył proces przetargowy (zakup na przetargu państwowym od PKP), następnie zapewnił pomoc prawną przy procesie zakupu kompleksu kamienic, brał udział w negocjacjach z Bankami, w tym zapewniał obsługę prawną w ramach pozyskania preferencyjnego finansowania (Jeremie), utworzenia spółki celowej do przeprowadzenie tego zadania. Adwokat Krzysztof Tumielewicz dowodził zespołem prawników w czasie negocjacji z siecią Focus, w zakresie negocjacji umowy dzierżawy obiektu hotelowego, negocjacji w zakresie wysokości czynszu i innych elementów istotnych zawieranych umów. Kancelaria Adwokacka przygotowywała umowy z Architektami, Nadzorem Inwestorskim, a także projekty umów z Generalnym wykonawcą, podwykonawcami. Adwokat Tumielewicz, brał udział w procesie odbiorowym, w tym zgłoszeniu zakończenia pracy do Nadzoru Budowlanego; Kancelaria Adwokacka Nadzorowała proces przeglądów gwarancyjnych, rokowań z wykonawcami, egzekucji gwarancji;
ponadto, świadczymy pomoc prawną w ramach postępowania administracyjnego niezbędnego do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń na wszystkich etapach postępowań
pełnego wsparcia prawnego we wszelkich sporach budowlanych, w Sądach, w ramach mediacji;

legalizacji samowoli budowlanej;

uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zmiany sposobu użytkowania.

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą

 

Kancelaria Adwokacka prawo budowlane Szczecin

Ponadto, Nasza Kancelaria Adwokacka od wielu lat skutecznie doradza uczestnikom procesu inwestycyjnego w zakresie zawierania, realizacji i rozliczania umów budowlanych. Zapewniamy opiekę prawną i wsparcie prawne przez cały proces budowlany świadcząc profesjonalną pomoc prawną zarówno dla deweloperów, właścicieli nieruchomości, jak i wykonawców oraz dostawców materiałów budowalnych. Przygotowujemy i opiniujemy projekty umowy o generalne wykonawstwo, umów o udzielane w ramach zamówień publicznych, wszystkie umowy z podwykonawcami, umowy z dostawcami, umowy z geodetami i wszystkimi pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Oferujemy Klientom Naszej Kancelarii praktyczne doradztwo oparte na wieloletnich doświadczeniach przy rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie całego procesu inwestycyjnego, w relacjach z kontrahentami, bankami i ubezpieczycielami. Jednocześnie prowadzimy dochodzenie i obronę przed roszczeniami z tytułu gwarancji, rękojmi, w związku z inwestycjami budowlanymi. Reprezentujemy Naszych Klientów w sporach sądowych o błędy w dokumentacji projektowej, błędy budowalne, kary umowne. Egzekwujemy odpowiedzialność podwykonawców robót jak również prowadzimy spory o zapłatę za nienależyte czy nieterminowe wykonanie robót. W tym sporów sądowych o roboty dodatkowe.


Oprócz obsługi prawnej z zakresu prawa budowlanego, eksperci współpracujący z Naszą Kancelarią doradzą również w kwestiach biznesowych z innymi uczestnikami procesu budowlanego prowadząc negocjacje. W trakcie trwania procesu budowlanego reprezentujemy naszych Klientów przed organami i sądami administracyjnymi na wszystkich etapach postępowań, przed sądami wszystkich instancji, z Sądem Najwyższym, czy Naczelnym Sądem Administracyjnym włącznie.
Doświadczenie Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz obejmuje również reprezentacje klientów w sprawach o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, a także o zwroty wywłaszczonych nieruchomości. Kompleksowa obsługa transakcji sprzedaży nieruchomości, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Świadczymy pomoc prawną w zakresie służebności, drogi koniecznej, posadowienia budynku na cudzym gruncie, ustalenie treści ksiąg wieczystych ze stanem prawnym czy legalizacje budynków. Reprezentujemy w sprawach o zniesienie współwłasności, postępowaniach podziałowych oraz o zasiedzenie nieruchomości. Projekty umów i opinie prawne w obrocie nieruchomościami: kumów kupna, umów najmu, umów dzierżawy, umów użyczenia jak również przeprowadzamy analizę stanów prawnych nieruchomości dla osób zamierzających dokonać zakupu – tzw. due diligence.


Pomoc prawna przy roszczeniach związanych z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane.


Prawnik prawo budowlane Szczecin jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy

Zobacz również

Odszkodowania za błędy medyczne Szczecin

Nieruchomości i Inwestycje budowlane

Prawo administracyjne

Podział majątku, rozliczenie konkubinatu

Sprawy odszkodowawcze