Usługi

Odszkodowania za błędy medyczne Szczecin

Odszkodowania za błędy medyczne - Szczecin 

 

https://kairp.pl/zakres-uslug/Bledy-medyczne-Prawo-medyczne-9.html

https://adwokat-tumielewicz.pl/aktualnosci/94-wygrana-sprawa-karna-za-blad-medyczny

 

Pomoc prawna przy błędach medycznych. Analiza dokumentacja medycznej pacjenta. Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. 

Dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień, naawiązek w postępowaniu karnym za błędy lekarskie, błędy medyczne, narażenie pacjentów na niebezpieczeństwo, złą opiekę medyczną. Pomogamy w dochodzeniu odszkodowań. Reprezentujemy Klientów w zgłaszaniu błędów medycznych do Prokuratur, Okręgowych Izb Lekarskich, do Komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Kto może wystąpić z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ? -  z takim wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego może wystąpić oczywiście Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, może to również zrobić adwokat lub radca prawny (Pełnomocnik), w sytuacji np. zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, mogą to również zrobić spadkobiercy Pacjenta w przypadku śmierci pacjenta. Pomagamy zaszacować odszkodowania za błąd lekarski. Reprezentujemy przy ubieganiu się o odszkodowanie za błąd medyczny. Reprezentujemy z sukcesami rodziny pokrzywdzonych przed Sądami karnymi, gdzie również można domagać się nawiązek, odszkodowań i zadośćyczynień. 

Odszkodowania za błędy medyczne Szczecin, Poznań, Gorzów Wlkp

Pomoc doświadczonego prawnika, najlepiej adwokata lub radcy prawnego w sprawach o błędy medyczne jest bardzo przydatna. 

Należy mieć świadomość tego, że leczenia powinno być prowadzone zgodnie z normami prawnymi, standardami medycznymi i sztuką lekarską.

Sprawy o błędy medyczne wymagają doświadczenia, są bowiem tematem skomplikowanym. 

Odszkodowania-za-błędy-medyczne-Szczecin

 

W sprawach o błędy medyczne zaczynamy od: 

 

Analiza sprawy

To w zasadzie najważniejszy etap. Dokonanie właściwej analizy sprawy, zarówno pod odpowiedzialność karną, błąd medyczny, odszkodowanie, zadośćuczynienie, nawiązka. Kluczowa jest ocena, dokumentacji medycznej, wszystkich etapów leczenia.

W większości przypadków, staramy się skonsultować każdy przypadek medyczny, z niezależnym lekarzem, którego prosimy o dokonanie analizy dokumentacji medycznej. W sprawach medycznych kluczowe są szczegóły.  

Prawnicy powinni skupiać się na prawie, a od medycyny są lekarze.

Analiza jest bardzo ważna, bowiem pozwala zaoszczędzić kosztów, po stronie pacjenta, lub rodziny, bowiem bezpodstawny pozew o zapłatę może obciążyć pacjenta kosztami sądowymi.

Wezwanie do zapłaty # wezwanie do uznania swojej odpowiedzialności # zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela # zgłoszenie szkody do Okręgowej Izby Lekarskiej # postępowanie dyscyplinarne lekarzy # zgłoszenie sprawy do Komisji # 

 

Tzw. etap przedsądowy jest polega na poinformowaniu o roszczeniu oraz wezwaniu do zajęcia stanowiska. Warto od tego zacząć bowiem nikiedy, lekarze, szpitalne chcą zakończyć sprawy ugodowo. 

Zabezpieczenie dowodów. Dobrze sformułować treść wezwania. Podać argumenty prawne. Dobrze sprecyzować uzasadnienie faktyczne. Skierowanie wezwania do zapłaty. 

 

Rokowania, mediacja, negocjacje, postępowanie likwidacyjne przed ubezpieczycielem. 

Dobra ugoda jest co do zasady lepsza niż najlepszy wyrok. Oszczędza czasu, stresu i pieniedzy. 

Pomagamy w opracowaniu dokumentacji medycznej, uzasadnieniu kwoty zadośćuczynienia, odszkodowania.  

 

Postępowania sądowe - Sąd Karny, Sąd Cywilny

 

Przygotowania do etapu sądowego. Prywatna opinia lekarza w zakresie ewentualnie popełnionego błędu medycznego. 

Pomagamy w dochodzeniu: odszkodowania, zadośćuczynienia, nawiązki w postępowaniu karny, a także renty. 

Przyznanie , zasądzenie w postępowaniu karnym, cywilnym odszkodowania za błąd medyczny może nastąpić na rzecz osoby bezpośrednio poszkodowanej, tj. oczywiście pacjenta, a także osób najbliższych.  Odszkodowanie co do zasady ma spełniać funkcję kompensacyjną, czyli ma pokryć wszelkie koszty wynikłe z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym wydatki niezbędne i celowe. Poszkodowany Pacjent może domagać się zwrotu kosztów leczenia, w tym diagnostyki rehabilitacji, pobytu w szpitalu, opieki, zwrotu utraconych zarobków, itd.  .

Zadośćuczynienie za doznany bół cierpienie. 

Uwaga na przedawnienie roszczenia z tytułu błędu medycznego.

Co do zasady roszczenia w przypadku szkód na osobie przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Warto wiedzieć, że w przypadku roszczeń małoletnich pacjentów, okres przedawnienia nie może skończyć się przed upływem 2 lat od dnia uzyskania przez nich pełnoletności. Okres przedawnienia ulega wydłużeniu w przypadku stwierdzenia odpowiedzialności karnej lekarzy. 

W sprawach poważnych, warto również tą drogę rozważyć. Nasza Kancelaria ma doświadczenia w prowadzeniu takich spraw. Poniżej zamieszczamy ostatnie przykładowe wyroki skazujące za błędy lekraskie. 

 

https://kairp.pl/zakres-uslug/Bledy-medyczne-Prawo-medyczne-9.html

 

https://adwokat-tumielewicz.pl/aktualnosci/94-wygrana-sprawa-karna-za-blad-medyczny

 

 

 

 

Zobacz również

Sprawy odszkodowawcze

Prawo rodzinne

Prawo gospodarcze - Kancelaria Prawa Gospodarczego

Prawo administracyjne

Prawo karne