Usługi

Sprawy odszkodowawcze

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach odszkodowawczych, w tym w zakresie szkód na osobie, jak również w mieniu.

Szkody na osobie:

 • działania innej osoby,
 • działania zwierząt
 • upadku
 • wypadku komunikacyjnego
 • wypadku w pracy,
 • niesłuszne tymczasowe aresztowanie i pozbawienie wolności
 • błędy medyczne

 

Pomagamy w dochodzeniu zadośćuczynienia za doznane cierpienie fizyczne i psychiczne, odszkodowanie za utracone korzyści, w tym utracony zarobek, uszczerbek w mieniu, zaliczki na pokrycie kosztów leczenia, zwrot poczynionych wydatków na leczenie i rehabilitację, rentę, w tytułu między innymi utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększonych potrzeb (w tym koszty zakupów leków, specjalna dieta, psychoterapia, dojazdy z opieką medyczna), z tytułu zmniejszonych widoków na przyszłość.

Szkody majątkowe:

 • szkody komunikacyjne, w tym dopłata do zaniżonych odszkodowań (OC, AC)
 • utrata wartości handlowej pojazdu, pomoc w uzyskaniu auta zastępczego po szkodzie
 • odszkodowanie za straty w mieniu z OC
 • zadośćuczynienie/odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, członka rodziny
 • odszkodowanie za wypadek w rolnictwie
 • odszkodowanie za wypadek przy pracy
 • odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu, w tym zadośćuczynienie i renta

Zobacz również

Nieruchomości i Inwestycje budowlane

Rejestracja spółki Szczecin, Gorzów, Poznań, Polska

Prawo karne

Odszkodowania za błędy medyczne Szczecin

Podział majątku, rozliczenie konkubinatu